Categoria - vit

Frågor?

Kontakta oss​

Telefon: +46 73 593 09 04
E-post: info@categoria.se
D11 Workspace
Drottninggatan 11
641 30 Katrineholm

FAQ

Några av de vanligaste och mest förekommande frågorna svarar vi på nedan. Men givetvis svarar vi gärna på fler frågor via telefon eller mail.

Att byta redovisningsbyrå är väldigt enkelt. Det enda vi behöver är en SIE-fil av er tidigare redovisningsbyrå, så att vi kan ta vid där de slutar och direkt börja sänka era kostnader. Om så önskas så kan vi med hjälp av en fullmakt sköta dialogen med er tidigare redovisningsbyrå.

Vi på Categoria är en helhetsleverantör av redovisningstjänster och hjälper dig med all ekonomisk administration av ditt företag. Vi sköter all den löpande redovisningen och årsavslut samt deklarationer varpå du kan fokusera på din kärnverksamhet. Vi ser oss som din förlängda ekonomiavdelning, och jobbar nära alla våra kunder då vi tror att personliga relationer ofta är de mest effektiva. Läs mer om våra redovisningstjänster.

Vi tar emot samtliga bolagsformer såsom aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor och ekonomiska föreningar.

Ja, vi debiterar minst 2 timmar per månad oavsett hur litet bolaget är. Vi förstår helt att det kan kännas mycket för de allra minsta kunderna som kontaktar oss och bara har en handfull kvitton per kvartal. Orsaken till vår minidebitering är att vi trots allt varje månad har en process för alla våra kunder som de går igenom. Vi ska bekräfta att materialet är komplett, stämma av bankkonton, bokföra, svara på frågor, göra rapporter, deklarera, fakturera etc. Det finns helt enkelt mycket som sker ”bakom kulisserna” för att ha de system som möjliggör våra låga priser som alla kan åtnjuta.

Som kund hos Categoria har man alltid en personlig ansvarig redovisningskonsult som har full koll på ditt bolag. Det är med denne som all dialog sker, så att en personlig relation kan byggas upp varpå vi kan vara så effektiva som möjligt. Enkelt sagt så skickar man efter varje avslutad period in sitt material till oss och meddelar vilka löner som skall tas ut, vi sköter därefter all bokföring, och återkopplar med frågor. När vi är klara får du som kund en tydlig rapport och feedback från oss så du får hjälp och stöd där du behöver.

En årsredovisning är en sammanställning av ett aktiebolags löpande bokföring vid räkenskapsårets slut. Den innehåller en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter samt ett fastställelseintyg.

Vi gör din löpande redovisning, gör momsdeklarationen och lämnar in den. När det är dags för årsbokslut så gör vi det och upprättar en årsredovisning om det är ett aktiebolag. Vi gör sedan inkomstdeklarationen för företaget, din K10 för dig som företagare och din egna inkomstdeklaration. Och du har alltid tillgång rådgivning när du behöver det, under hela året, utan ytterligare kostnad.

Ja! Vi söker alltid efter nya hungriga människor som brinner lika mycket för ekonomi som vi. Kontakta oss gärna för att prata mer.