Så maximerar du dina avdrag i deklarationen 2024

I början av mars, om du har digital post, får du se din skattedeklaration. Nu är därför en bra tid att kolla vilka avdrag du kan göra, även de du kanske inte känner till. Vi hjälper dig att förstå de viktigaste avdragen som kan minska hur mycket skatt du betalar.

Att göra avdrag betyder att du kan betala mindre skatt. Det är lättare för folk som jobbar åt någon än för de som har eget företag. Om du inte har många avdrag att göra, är det enkelt: bara fyll  och kolla att det som redan är förtryckt i deklarationen stämmer. Det som står där från början är ofta avdrag du får göra.

Vilka avdrag är möjliga att göra i deklarationen?

Kan du dra av för det där hemma-Wifit eller kanske för ett kapitalunderskott? Det finns en hel del du kan minska din skatt med, oavsett om du är egenföretagare, privatperson eller anställd. De avdrag du kan göra varierar beroende på saker som var du bor och vilket jobb du har. Till exempel är det enklare att köpa teknik och dra av kostnaden om du driver eget, jämfört med att vara anställd på ett kontor. Dock finns det undantag och gråzoner!

Det finns avdrag som är så pass sällsynta att de sannolikt inte berör majoriteten. Vi har valt att inrikta oss på de avdragen som vi anser vara mest relevanta och tillgängliga för de flesta, snarare än de mer obskyra alternativen som kanske bara gäller i mycket specifika situationer.

Tips på avdrag för din inkomstdeklaration 2024

1. Ränteavdrag

Att betala ränta på lån är en av de större utgifterna för många. Du kan dra av räntekostnader för lån, med undantag för studielån från CSN. För de första 100 000 kronorna är avdraget 30 % av räntekostnaden, och för belopp som överstiger detta gäller 21 %. Det är viktigt att dubbelkolla de förifyllda uppgifterna i deklarationen för att säkerställa att allt är korrekt.

2. Förbättringsarbeten på bostaden (ROT) och hushållsnära tjänster (RUT)

Dessa avdrag tillåter dig att minska skatten med en del av arbetskostnaden för vissa tjänster hemma, direkt på fakturan från utföraren. ROT-avdraget täcker reparation och ombyggnation medan RUT inkluderar hushållsarbeten, med en maximal gräns på 75 000 kronor per person och år.

3. Hantering av kapitalvinst och -förlust

Försäljning av värdepapper kan leda till både vinst och förlust. Vinster beskattas, men förluster kan kvittas mot vinsterna för att minska den skattepliktiga inkomsten. Om förlusterna överstiger vinsterna får man dra av 70 % av förlustbeloppet.

4. Arbetsrelaterade utgifter för elektronik

Om du använder privat mobil, dator eller surfplatta för arbetet, kan kostnaderna för dessa, inklusive tjänstesamtal och nödvändig programvara, vara avdragsgilla.

5. Pendling med cykel

Använder du cykeln för att pendla till jobbet, kan du dra av 350 kronor årligen, förutsatt att dina totala resekostnader överstiger 11 000 kronor under året.

6. Pendling med kollektivtrafik eller bil

Kostnader för resor till och från arbetet med kollektivtrafik är avdragsgilla om de överstiger 11 000 kronor per år. För bilresor gäller avdrag om resan är mer än 5 kilometer och sparar minst 2 timmar jämfört med kollektivtrafik, med ett avdrag på 25 kronor per mil för privat bil och 12 kronor per mil för tjänstebil.

7. Privat pensionssparande

Om du saknar pensionsrätt från din anställning och har gjort privata pensionsinsättningar, kan du dra av 35 % av din anställningsinkomst upp till ett visst belopp (högst 486 000 kronor).

8. Dubbla bostäder på grund av arbete

När arbete kräver att du har två bostäder, kan kostnader för den andra bostaden vara avdragsgilla. Denna situation gäller exempelvis om du måste flytta för ditt arbete men väljer att behålla din ursprungliga bostad.

9. Uthyrning av privatbostad

Vid uthyrning av en privatbostad kan du dra av en schablon på 40 000 kronor direkt från dina hyresinkomster. Detta betyder att endast den del av hyresintäkten som överstiger 40 000 kronor beskattas. Om du hyr ut en bostadsrätt tillåts du dessutom dra av den avgift du betalar till bostadsrättsföreningen från hyresintäkten.

10. Pendling med moped till jobbet

Om dina årliga utgifter för att pendla med moped till och från jobbet överstiger 11 000 kronor, har du möjlighet att göra avdrag i deklarationen. Avdraget är satt till 4,50 kronor / mil.

Är det alltid fördelaktigt att göra avdrag i deklarationen?

Inte nödvändigtvis. Även om skatteavdrag kan verka fördelaktiga vid första anblick, har de både sina för- och nackdelar. Genom att göra avdrag minskar du din deklarerade inkomst, vilket inte alltid är önskvärt. Om du till exempel har för avsikt att köpa en bostad snart eller behöver ansöka om ett lån, kan det vara mer fördelaktigt att visa upp en högre inkomst på dina deklarationer under en följd av år.

Behöver du hjälp med inkomstdeklarationen och de avdrag som finns att göra?

Som VD och grundare av Categoria Group AB, är Anton känd för sitt engagemang i att leda företaget mot nya höjder och för att införa innovativa lösningar inom redovisningssektorn. Med en gedigen kunskap i branschen och en passion för utveckling, bidrar Anton med expertis och värdefulla insikter till såväl företaget som dess klienter.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *