Så startar du aktiebolag – steg för steg – 2023

1. Upprätta en affärsplan

Själva startskottet för att starta ett företag börjar vid affärsplanen. I affärsplanen beskriver du vad som blir företagets inriktning. Ett tips är att sätta en tydlig struktur så att du inte har en för bred verksamhet från början – försök hitta kärnan i det du ska göra. Man kan säga att affärsplanen fungerar som en kompass där du löpande stämmer av att du är på väg åt rätt håll med ditt företagande. Det finns många mallar att utgå ifrån, men det behöver inte vara så avancerat. Viktiga frågor att besvara är:

  • Hur ser marknaden ut?
  • Vilka är kunderna och konkurrenterna? Hur vill jag synas på marknaden?
  • Var tror jag att mitt företag är om ett, tre och eventuellt fem år?

2. Skapa en budget

När du har skapat en affärsplan är det dags att sätta en budget och en likviditetsprognos. I budgeten skriver du vad företaget kommer att ha för förväntade kostnader och intäkter till en början. Budgeten visar också vad du har för förväntat resultat och likviditetsprognosen visar vilket likvidbehov bolaget har per månad. Precis som med en affärsplan kan du använda dig av mallar som finns på nätet eller ställa upp siffror i ett Excel-ark – det behöver inte vara mer komplicerat än så. Sådant som är bra att ta med är vad dina varor/tjänster ska kosta, om du har några viktiga inköp du behöver göra och var marginalen blir.

När du kommit så här långt är det bra att prata med någon som har erfarenhet av att starta företag och som kan hjälpa dig att se över din budget och affärsplan. Det kan exempelvis vara Nyföretagarcentrum som finns i de flesta kommuner, eller varför inte prata med oss på Categoria som har lång erfarenhet av att starta och guida bolag i rätt riktning.

3. Starta bolaget

Det finns två sätt att starta ett aktiebolag; antingen genom att gå in på Bolagsverket och registrera ditt företag eller genom att köpa ett så kallat lagerbolag. Då köper du ett bolag som redan är registrerat vilket innebär att du till en låg kostnad köper ett bolag som redan är registrerat och väntar på nya ägare. Fördelen med ett lagerbolag är att du snabbt kan starta upp ditt bolag och att du får hjälp med alla uppgifter och handlingar du behöver. Om du istället går via Bolagsverket väntar en längre process. Vilket alternativ du väljer beror på hur bråttom det är med att starta företaget.

När du startar ett bolag väljer du vilket aktiekapital du behöver ha samt vilket bokslutsår företaget ska ha. Bokslutsåret kan följa kalenderåret eller vara ett så kallat brutet räkenskapsår. Det finns fördelar med båda, men det viktiga är att se till sin egen verksamhet. Har du en verksamhet som exempelvis har sin högsäsong under sommaren är det bättre att bokslutsdag under en något lugnare period. Under första räkenskapsåret kan du välja att ha ett förlängt räkenskapsår, vilket kan vara maximalt 18 månader. Vad som fungerar bäst för dig beror på verksamhet och när på året du startar upp. Om du startar företaget på hösten kan det vara en idé att förlänga bokslutsårets så att du får tid på dig att komma igång med företaget och skjuta på kostnader för bokslut och deklaration. En nackdel kan vara att det tar längre tid för ägare att ha möjlighet att ta en utdelning. Diskutera gärna med din konsult hos Categoria om vad som passar din verksamhet bäst.

4. Registrera företaget hos skatteverket

När bolaget är registrerat hos Bolagsverket är det dags att även registrera företaget för F-skatt, moms och arbetsgivare. Det gör du genom att antingen fylla i en blankett på Skatteverkets hemsida eller genom att gå in på verksamt.se.

Vid registrering av företaget på Skatteverket eller verksamt.se behöver du också välja bokföringsmetod. Det finns två alternativ – faktureringsmetoden och bokslutsmetoden. Faktureringsmetoden innebär att intäkter och utgifter bokförs när de faktureras medan bokslutsmetoden bygger på att man bokför när betalningen sker. Vad som är bäst för din verksamhet beror på en del faktorer, men värt att komma ihåg är att faktureringsmetoden ger en mer rättvisande bild av hur ditt företag faktiskt mår. Vi på Categoria kan självklart hjälpa dig med att guida dig rätt i dessa funderingar.

5. Kom igång med försäljning och bokföring

När företaget är registrerat och övriga formalia är på plats det är bara att dra i gång verksamheten. Grattis! I samband med det behöver du även börja upprätta din bokföring. Fundera på om det är något du kan och vill göra själv eller om du ska anlita någon som gör det åt dig. Ett bra tips är att du ska lägga tiden på rätt saker och ta hjälp med det du själv inte kan. Ett tips är att skaffa ett bra bokföringsprogram, där får du mycket automatiskt och i de flesta program finns även bra mallar som hjälper dig på vägen. Väljer du att göra det mesta själv är ett bra tips att ändå ta hjälp av någon som kan göra månads-, kvartals- eller årsavstämningar så att du får en stämpel på att din bokföring blir rätt och riktig. Samtidigt får du någon som kan agera bollplank till ditt företag, vilket kan spara dig både tid och pengar i slutändan

6. Årsavslut

När det första året som företagare börjar närma sig sitt slut är det dags att börja fundera på årsbokslutet samt plånboksfrågor för dig som ägare. Det man i praktiken gör vid ett årsbokslut är att stämma av så att det du bokfört stämmer med verkligheten. Avstämningen mynnar ut i en årsredovisning samt bolagets inkomstdeklaration.

Om det är någonstans som det är bra och viktigt att ta hjälp av en redovisningskonsult så är det just vid de årsvisa tjänsterna – det vill säga när det är dags att sy ihop säcken av året som gått. Här finns då möjlighet att justera bokföring som blivit fel, avsätta en del av vinsten i periodiseringsfond, göra överskrivningar och planera så att aktieägare ska få ut så mycket av sina pengar som möjligt. Det har vi på Categoria lång erfarenhet av och vi hjälper dig gärna hela vägen från start till årsbokslut.

Som VD och grundare av Categoria Group AB, är Anton känd för sitt engagemang i att leda företaget mot nya höjder och för att införa innovativa lösningar inom redovisningssektorn. Med en gedigen kunskap i branschen och en passion för utveckling, bidrar Anton med expertis och värdefulla insikter till såväl företaget som dess klienter.