Ta ut pengar ur ditt bolag – En komplett guide

Den vanligaste metoden för att ta ut pengar ur ditt aktiebolag är att betala dig själv en lön. Precis likt en anställd i övrigt så kan och bör du som företagsägare ta ut lön från företaget. Lönen är det som avgör hur stor den allmänna pensionen och sjukpenningen blir.

En lämplig riktlinje är att ta ut en lön upp till den gräns där statlig skatt börjar tas ut, något som varierar varje år och redovisas hos Skatteverket.

När du har nått den här lönegränsen kan det vara lämpligt att överväga utdelning istället. Det är sant att utdelning vanligtvis är förmånligare skattemässigt än lön, men skillnaden är inte så stor som många tror.

Att förstå de olika alternativen för att ta ut pengar ur ditt aktiebolag är avgörande för att kunna optimera din ekonomiska situation som företagsägare. Det är viktigt att komma ihåg att skattelagstiftningen kan vara komplex och ändras regelbundet, så det är alltid klokt att söka professionell rådgivning från en revisor eller skatteexpert som kan hjälpa dig att fatta de bästa besluten baserat på din specifika situation. Något vi på Categoria gärna hjälper dig med!

Genom att följa en välinformerad strategi för att ta ut pengar ur ditt aktiebolag kan du säkerställa att du optimerar din ekonomiska situation och minimerar eventuella skattemässiga risker. Kom ihåg att detta är generella riktlinjer och det kan vara klokt att anpassa din strategi baserat på dina individuella behov och mål.

Utbetalning av utdelning

Att välja utdelning som alternativ nummer två kan vara fördelaktigt när du redan har tagit ut en lön upp till brytpunkten eller åtminstone till en nivå som du är nöjd med. Vid utdelning finns det flera gränsvärden att ha i åtanke, vilka du kan läsa mer om i vår artikel som behandlar utdelningsgränser. Antag att du har tillräckligt med utrymme i din K10 samt att ditt företag genererar tillräckligt stora vinster för att kunna dela ut. Då kan utdelning vara ett lämpligt alternativ.

Vid utdelning beskattas pengarna med en skattesats på 20%. Det är dock viktigt att notera att bolaget redan har betalat bolagsskatt på dessa pengar. Därför kan du inte jämföra utdelning med lön, där både skatt och sociala avgifter ingår, med enbart dessa 20%.

En kombination av lön och utdelning kan vara en bra strategi för att erhålla en rättvis kompensation för det arbete du har lagt ned och den investering du har gjort i ditt bolag. Om du känner dig osäker eller har frågor kring detta är det rekommenderat att du kontaktar din redovisningskonsult, som kommer kunna ge dig specifik rådgivning utifrån din unika situation.

Som VD och grundare av Categoria Group AB, är Anton känd för sitt engagemang i att leda företaget mot nya höjder och för att införa innovativa lösningar inom redovisningssektorn. Med en gedigen kunskap i branschen och en passion för utveckling, bidrar Anton med expertis och värdefulla insikter till såväl företaget som dess klienter.