Vad är bäst lön eller utdelning?

Lön – En trygg och stabil ersättning

Att ta ut lön är vanligt förekommande bland anställda och ägare av företag. Lön betraktas som en form av fast ersättning för den tid och arbetskraft som investeras i verksamheten. Som anställd betalar du personlig inkomstskatt på din lön enligt den gällande skatteskalan. Dessa skatteavdrag kan dock minska den totala mängden pengar du tar hem varje månad. Det vanligaste är ordinarie arbetsgivaravgifter som ligger på 31,42%. Det vill säga, på bruttolönen så lägger man till dessa avgifter.

Efter det så drar man skatt på bruttolönen innan man betalar ut nettolönen. Detta belopp varierar beroende på vilken kommun och församling man tillhör. Det är skattetabellen som sätter gränsen. Men för att göra det enkelt för oss i detta fall så räknar vi på 30% i skatt.

När det kommer till arbetsgivaravgifter är det arbetsgivarens ansvar att betala in dessa, vilket innebär att du som anställd inte behöver oroa dig för detta ekonomiska ansvar. Du kan vara trygg i vetskapen om att din lön kommer regelbundet och att du får den nettolön du förväntar dig.

Utdelning – Potentiellt lägre skatt och ökat ansvar

För ägare av aktiebolag kan utdelning vara ett attraktivt alternativ till lön. Utdelning är den del av företagets vinst som delas ut till aktieägarna. Skattemässigt betraktas utdelning som en kapitalinkomst, vilket innebär att den beskattas på ett annat sätt än lön. På utdelning så betalar man i regel 20% i skatt så länge man har ett utdelningsutrymme för detta i sin K10:a.

Eftersom utdelning inte omfattas av arbetsgivaravgifter kan det vara fördelaktigt för ägare av företag att ta ut en del av vinsten som utdelning istället för lön. Skatten på utdelning är generellt sett lägre än på lön, vilket kan leda till lägre total skatt för ägaren. Det är dock viktigt att komma ihåg att utdelning också innebär ett ökat ekonomiskt ansvar. Som aktieägare tar du på dig risken för företagets ekonomi och eventuella förluster.

Räkneexempel

Om du har en vinst på 100 000 kronor i ditt aktiebolag kan du välja att ta ut denna summa antingen som lön eller som utdelning. Låt oss titta närmare på skillnaden i ekonomiskt utfall.

Lön

Vid en total lönekostnad på 100 000 kronor inklusive sociala avgifter blir den bruttolön du erhåller 76 092 kronor. Av denna lön kommer Skatteverket att dra av 22 828 kronor i skatt (30% enligt ovan).

Således kommer du att få ut 53 264 kronor av de ursprungliga 100 000 kronorna, medan Skatteverket erhåller 46 736 kronor.

Utdelning

Om du väljer att ta ut samma 100 000 kronor som utdelning, måste bolaget först betala bolagsskatt på vinsten. I detta fall blir den totala vinstskatten 20 600 kronor. Efter att vinstskatten har betalats återstår 79 400 kronor för utdelning till aktieägarna. Av denna summa måste du betala 20% i skatt för utdelningen (om det finns utrymme), vilket blir 15 880 kronor.

Så av de ursprungliga 100 000 kronorna kommer du att få ut 63 520 kronor, medan Skatteverket får 36 480 kronor.

Skillnaden blir alltså att genom att välja utdelning istället för lön får du ytterligare 10 256 kronor i fickan. Det är dock viktigt att notera att du inte kommer att erhålla någon pension eller ersättning från försäkringskassan om du tar utdelning istället för lön.

Jämförelse mellan lön och utdelning

För att göra en korrekt bedömning av vilket alternativ som är mest fördelaktigt för dig och ditt företag är det viktigt att ta hänsyn till flera faktorer måste beaktas när man jämför lön och utdelning. Det är avgörande att noga överväga dessa ekonomiska faktorer och konsultera med en skatteexpert för att göra en välgrundad bedömning av vilket alternativ som bäst passar dina behov och mål för ditt aktiebolag.

Som VD och grundare av Categoria Group AB, är Anton känd för sitt engagemang i att leda företaget mot nya höjder och för att införa innovativa lösningar inom redovisningssektorn. Med en gedigen kunskap i branschen och en passion för utveckling, bidrar Anton med expertis och värdefulla insikter till såväl företaget som dess klienter.