Categoria - vit

Vad är redovisning?

En korrekt redovisning är avgörande för företagets framgång på flera sätt. Det ger en tydlig bild av företagets ekonomiska situation och möjliggör för beslutsfattare att fatta rättvisa och välgrundade beslut. Det påverkar även beskattningen och kan i längden minska risken för eventuella skatteproblem.
Vad är redovisning

Vad menas egentligen med redovisning?

Redovisning är en viktig del av ett företags ekonomiska hantering. Det innebär att dokumentera och sammanställa företagets ekonomiska information, vilket inkluderar bokföring och andra relevanta uppgifter. Syftet med redovisning är att ge en grundläggande bild av företagets verksamhet och resultat. Detta avgör till exempel hur näringsverksamheten ska beskattas och i aktiebolag ligger en granskning av redovisningen som grund för beslut om styrelsens och den verkställande direktörens ansvarsfrihet, samt eventuell vinstutdelning.

Bokföring och redovisning

Redovisning är en bredare term än bokföring, även om termerna ofta används synonymt. Bokföring innebär att registrera företagets fakturor, kvitton och andra underlag fysiskt eller digitalt enligt bokföringslagens kontantmetod eller faktureringsmetod. Alla affärshändelser ska bokföras löpande, så kallad grundbokföring, men även i en systematisk ordning efter konton. Till varje affärshändelse ska det finnas en verifikation som visar att transaktionen genomförts.

Redovisning inkluderar vanligtvis bokslut, deklaration och rapportsammanställningar som kan ligga till grund för beslut om verksamhetens utveckling. För större företag är det ofta nödvändigt med en oberoende revisor som granskar redovisningen och bedömer om den ger en rättvisande bild av företaget. Vilka delar av redovisningen som ska genomföras enligt bokföringslagen och årsredovisningslagen varierar beroende på företagsform och omsättning. Redovisning ska alltid ske enligt god redovisningssed, vilket innebär att redovisningen ska ske enligt lagar, rekommendationer och vedertagen praxis.

Extern och intern redovisning

Redovisning brukar delas upp i extern och intern redovisning. Den externa redovisningen är företagets offentliga redovisning som ska ge en grundläggande och rättvisande bild av företagets situation för en bestämd tidsperiod. Den visar på verksamhetens utveckling, balans och resultat och kan vara intressant för intressenter utanför företaget. Den interna redovisningen används inom företaget som underlag för verksamhetens styrning, kontroll och utveckling.

Låter det krånligt? Låt Categoria ta hand om redovisningen.

Med över 20 års erfarenhet inom branschen har Categoria hjälpt företag i alla storlekar och branscher att hantera sin redovisning på ett effektivt och korrekt sätt. Genom att anlita Categoria kan du vara säker på att din redovisning hanteras av experter som är uppdaterade på de senaste lagarna och riktlinjerna.

Ta ut pengar ur ditt bolag - En komplett guide
Företag

Ta ut pengar ur ditt bolag – En komplett guide

Det finns två sätt du som ägare kan ta ut pengar ur ditt bolag, åtminstone om du ska följa alla lagar och regler. Att förstå olika metoder för uttag är avgörande för att optimera din ekonomiska situation som företagsägare. I denna guide kommer vi att utforska strategier och ge dig värdefull information för att du ska kunna fatta välinformerade beslut.

Läs mer »
8-tips-for-att-vaxa-smaforetag
Företag

8 tips som kan få småföretag att växa

Vi förstår att många småföretagare vill öka sin tillväxt och att det kan vara en utmaning att hitta rätt strategier för att uppnå detta. Därför har vi sammanställt 8 tips som kan hjälpa dig att få din verksamhet att växa.

Läs mer »
inkomstdeklaration
Deklaration

Tips och råd inför årets Inkomstdeklaration 2023

Vi förstår att deklarationstiden kan vara en stressig period för många företagare, och det är därför vi vill hjälpa till att underlätta för er. I denna artikel kommer vi att ge er tips och råd för hur ni kan deklarera på ett effektivt och korrekt sätt.

Läs mer »
Vad är redovisning
Redovisning

Vad är redovisning?

En korrekt redovisning är avgörande för företagets framgång på flera sätt. Det ger en tydlig bild av företagets ekonomiska situation och möjliggör för beslutsfattare att fatta rättvisa och välgrundade beslut. Det påverkar även beskattningen och kan i längden minska risken för eventuella skatteproblem.

Läs mer »